Pages

Friday, March 15, 2019

6. klasside sisukas õppepäev6. klasside sisukas õppepäev 12. märtsil algas Tartu Ülikooli kunstimuuseumis, kus osalesime Vana-Kreeka kultuuri muuseumitunnis. Tegemist on Eestis ainsa antiikkunsti eksponeeriva muuseumiga. Lektor Külli Valk kiitis meie õpilasi distsiplineerituse ja ajalootundides omandatud heade teadmiste eest. Elevust tekitas muumiakamber, kus nägime ehtsaid Egiptuse muumiaid. Päev jätkus Vanemuise teatris, kus vaatasime Kuressaare Linnateatri hoogsat noorteetendust "Järgmine peatus: kosmos". Etenduse teemaks oli noore inimese rännak läbi kosmose ja iseenda. 
Päeva lõpus lustisime Tagurpidi Maja viguriga ruumides.  (Autor: Monica Kõivisto)
No comments:

Post a Comment