Pages

Monday, January 14, 2019

Loodusõpetus 7. kl uurimislik õpe

Õpilaste ülesandeks oli uurida, kuidas sõltub liiva ruumalast liiva mass.

Vahendid: kuiv liiv,  mõõtesilinder, kaal. Tööraamat

Töökäik.
1) mõõda mõõtsilindriga liiva mass
2) kaalu kaaluga liiva mass
3) suurenda/vähenda liiva rumala. Tee 5 katset. Kanna andmed tabelisse.
Koosta graafik.

No comments:

Post a Comment