Pages

Wednesday, January 23, 2019

Lõimingutund „Targaks läbi muinasjutu“

Lõimingutund „Targaks läbi muinasjutu“ 
Tänases 1.a ja 1.b klassi lõimingutunnis(23.01)  „Targaks läbi muinasjutu“ pandi proovile paaristöö oskused. Läbi tuntud muinasjuttude korrati eesti keele tunnis õpitud keelereegleid, harjutati lugemisoskust. Õige lahenduskäigu leidmisel oli väga oluline koht loetust arusaamisel. Peale õpikutarkuse tuli osav olla kääridega lõigates ja tööjuhendi järgi tegutsedes. Kui paaristöö oli õnnestunud ning õiged muinasjutud üles leitud, sai igaüks kunstitunnis omandatud oskusi kasutades joonistada pildi oma lemmikmuinasjutust.pandi proovile paaristöö oskused. Läbi tuntud muinasjuttude korrati eesti keele tunnis õpitud keelereegleid, harjutati lugemisoskust. Õige lahenduskäigu leidmisel oli väga oluline koht loetust arusaamisel. Peale õpikutarkuse tuli osav olla kääridega lõigates ja tööjuhendi järgi tegutsedes. Kui paaristöö oli õnnestunud ning õiged muinasjutud üles leitud, sai igaüks kunstitunnis omandatud oskusi kasutades joonistada pildi oma lemmikmuinasjutust.(Autorid: Ly Raudsepp ja Piia Mandli)

No comments:

Post a Comment