Pages

Tuesday, January 22, 2019

Lõimingutund

"Teaduse ja tehnika arengu mõju inimeste igapäevaelule"

Eesmärgid:
1) uurida teaduse ja tehnika arengu mõju inimeste igapäevaelule
2) luua seoseid õppeainete vahel (keemia, füüsika, ajalugu)
3) õppida ühistöö tegemist google drive keskkonnas

Õpetajad: Katrin Kool ja Marietta Lõo
Klass: 10

Tund  algas ajurünnakuga tööstusühiskonna kohta. Õpilased tulid tahvli juurde ning lisasid märksõnad.
Edasi järgnes töö rühmades. Iga rühm sai teatud värvi kaardi, millele nad  pidid paarilise otsima VUNK rajalt. Leitud kaardilt saadi ülesanne, mida tuli lahedama hakata. 
Selleks oli õpilastele loodud google drive keskkonda tekstidokument. Ülesande sisuks oli leida, mida olulist tuntumad teadlased leiutanud on. Iga grupp avaldas arvamust ühe teadlase  olulise avastuse kohta ning kuidas see on mõjutanud elu tänapäeval. 

Tunnis lõpus andsid  õpilased  tagasisidet answergardeni abil. Välja toodi huvitav tunni sisu ning mõnus keskkond rühmatöö tegemiseks.


No comments:

Post a Comment