Pages

Friday, October 11, 2019

Õpilasesinduse ideekorje koosolek

Õpilasesinduse ideekorje koosolek (Autor: Liivia Rebane)

Antsla gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed kogunesid 7. oktoobri õhtul kella kuueks koolimajja. Kõigepealt peeti maha korralik ideede laat. Arutleti selle üle, kuidas koolielu paremaks muuta, mida kinkida Antsla koolile 75. sünnipäeva puhul, millised üritused muudaksid õpilasesinduse põnevamaks ja töisemaks ja lõpuks tegid õpilasesinduse liikmed ettepanekuid järgmise aasta kooli eelarve koostamiseks. Õhtusöök valmistati õppeköögis ja küll maitses hästi. Äratus on hommikul kell 7.00.


No comments:

Post a Comment