Pages

Tuesday, October 8, 2019

Loodusõpetuse tasemetöö 7. klassile

25, septembril toimus vabariiklik tasemetöö loodusõpetuses. Ülesanded eeldasid head lugemisoskust, laia silmaringi ja oskust analüüsida situatsioone.

No comments:

Post a Comment