Pages

Friday, October 11, 2019

Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk 11.10 4.a ja 4.b

Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk (Autor: Monica Kõivisto)


Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on aidata õpilastel õppida eluoskusi, et ühiskonnas hästi hakkama saada.

11. oktoobril külastas 4. klasside õpilasi Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk.
Õpilaste seast kuuldus üllatussosinaid, kui külalisõpetaja astus nende ette oma tööriietuses – mustas talaaris, millele oli kinnitatud valge žaboo. Kui külaline oli selgitanud lastele, et lause „Püsti, kohus tuleb!“ on tarvis vaikselt tõusta, võis väikeste kuulajate nägudel märgata teatud pühalikkustki.
Eveli Vavrenjuki tund oli köitev, ta kõneles oma õpingutest, tööst, ametiks vajaminevatest esemetest, samuti seadustest ning nende täitmisest 4. klassi õpilaste jaoks arusaadavalt ja huvitavalt, olles ise naerusuine ja südamlik. Külalisõpetaja kõneles, et vaja on palju õppida, lugeda, samuti olla õiglane ning heatahtlik oma kaaslaste suhtes. Tuntud tõde „Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse“ kõlas kohtuniku suust eriti olulise mõttena.
Arvame, et tunni lõpuks oli nii mõnigi „neljandik“ jõudnud mõtteni, et temagi võiks tulevikus saada õigusemõistjaks.
Seda, et tund oli põnev, näitas ka õpilaste poolt esitatud küsimuste suur.

No comments:

Post a Comment