Pages

Sunday, February 18, 2018

Viiendike vastlad

NeljapƤeval, 15. veebruaril oli 5. klasside Ƶpilastel tore talverƵƵmude nautimise pƤrastlƵuna NƵiariigis. VastlapƤeva meenutuseks said kƵik osalejad kelgurƵƵmu nautida - pikad liud ja rƵƵmukilked punapƵsksetelt kelgutajatelt tƤitsid mƤe nƵlva. PƵnevust tekitas ka tƵukekelgu vƵistlus, mƵnelegi esmakordne sƵidukogemus. Vahepeal nautis spordiseltskond imelist Ć¼rditeed ja maitsvaid vastlakukleid. Liikumistegevused jƤtkusid jƤƤhoki vƵistlustega. Seekordsed miniolĆ¼mpiamƤngud NƵiariigis Ƶnnestusid tänu vƵƵrustajate poolt pakutud toredale programmile, imelisele talveilmale ning aktiivsetele ja lõbusatele noortele.

No comments:

Post a Comment