Pages

Tuesday, February 20, 2018

Informiin

Informiin on võistlus, kus hinnatakse osalejate oskust orienteeruda internetis ja kasutades erinevaid otsimootoreid, teemakatalooge ning andmebaase leida vastused etteantud küsimustele.
Informiin Eesti Vabariik 100 on sündinud koostöös TEA Kirjastusega ja on pühendatud juubeliaastale. Sealt tulenevalt on kõik küsimused seotud põnevate faktide, isikute ja sündmustega, mis on läbi saja aasta kaasa aidanud tänase Eesti kujunemisele.

Antsla Gümnaasium kiidab 9. veebruaril 2018.a Intellektika 2018 raames infootsingu võistlusel informiin "Eesti Vabariik 100" esindatud kahe võistkonna liikmeid:
põhikooli võistkond (Asser Lutsar, Mart Peedel, Anett Ruven) ja gümnaasiumi võistkond (Karl Joosep Põldsepp, Ants Põder, Rando Viimne). Põhikooli õpilased saavutasid 5.-6. koha ning gümnaasiumi õpilased 7. koha.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Eve Kubi.


No comments:

Post a Comment