Pages

Friday, February 9, 2018

Kolme kooli kontsert

"Kolme kooli kontserdi" idee sai alguse ühel ilusal sügispäeval, mille tulemusena astuvad teie ette Urvaste kooli, Kuldre Kooli ja Antsla Gümnaasiumi õpilased", nii juhatasid kontserdi Urvastes, Kuldres ja Antslas sisse Diana ja Sanna. Kultuurilooliste tekstidega põimitud kontsert, kus esinesid eelpoolnimetatud koolide lauljad, tantsijad, pillimehed ja deklamaatorid oli väga südamlik ja ilus. Aitäh kõigile esinejatele ja juhendajatele.No comments:

Post a Comment