Pages

Thursday, November 14, 2013

Geograafia olümpiaadi koolivoor ja lahtine tund loodusainetes

13. novembril toimus geograafia olümpiaadi koolivoor. Eesmärgiks oli välja selgitada parimad geograafia tundjad, kes esindavad kooli piirkonnavoorus.

25. novenbril toimus lahtine tund looduainetes( bioloogia, füüsika, kemia) teemal "Närvisüsteem"
Sissejuhatus teemasse
Külalised tegutsemas

No comments:

Post a Comment