Pages

Monday, November 18, 2013

Veeteemaline viktoriin Võrumaal

Antsla Gümnaasiumi õpilased osalesid 14. novembril   Võrumaa õpilastele korraldatud veeteemalisel viktoriinil. 

Rahvusvahelise veealase koostöö aasta maakondlikul viktoriinil III koha saavutas võistkond  koosseisus Hanna Hillak 7.a; Kadi Aripman 5.a; Kertu Niit 6.b; Karl Joosep Põldsepp 6.b.
Rahvusvahelise veealase koostöö aasta maakondlikul viktoriinil IV koha saavutas   võistkond  koosseisus Tauno Kodu 6.a; Markus Meier 7.a; Trine Tõniste 6.a; Diana Liiv 5.b.VEETEEMALINE VIKTORIIN VÕRUMAA ÕPILASTELE

KESKKONNAAMET KUTSUS 5.- 7. KLASSIDE ÕPILASI OSALEMA
VEETEEMALISEL VIKTORIINIL "Puhas vesi hoiab elu!"
14. novembril, 2013.  kell 11.00-14.00
Võru kultuurimaja Kannel, II korruse väikeses saalis
Pärast viktoriini esines  teadusteater, kus õpilasfirma Kolm Põrsakest näitab milliseid õpetlike, lõbusaid ning kaasahaaravaid katseid saab teha veega.
Viktoriinil „Puhas vesi hoiab elu“ said õpilased panna proovile oma veealased teadmised. Küsimusi oli erinevatest veega seotud valdkondadest: vesi kui aine, vee olekud, põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ja selle puhastamine jne.


Viktoriin toimus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekti „Veeteemalise viktoriini läbiviimine ja õppemapi väljatöötamine“ raames

No comments:

Post a Comment