Pages

Tuesday, November 19, 2013

Energiasäästunädal

Energiasäästunädala tulemused

Energiasäästunädala lõpuüritusel said koolikonkursi peaauhinnad Antsla, Konguta ja Võsu kool

Auhinna reis toimub kevade koolivaheajal. 

Energiasäästunädala pidulikul lõpuüritusel tehti kokkuvõtteid lõppenud Energiasäästunädalast ning tutvustati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt läbi viidud üle-Eestilise koolikonkursi „Energiasäästunädal Sinu koolis“ tulemusi. Peaauhinna väärilist teavitustööd tegid Antsla Gümnaasiumi, Konguta Kooli ja Võsu Kooli aktiivgrupid, kes said pääsmed koolitusreisile Rootsi teaduskeskusesse. Esimese kuue parima seas olid veel Tartu Hiie Kooli, Varstu Keskkooli ja Haabersti Vene Gümnaasiumi noored, kes said lisaauhindadena pääsmed Tartu Seiklusparki.
„KIK rahastab igal aastal pea poolttuhandet keskkonnateadlikkuse projekti. Mida rohkem panustatakse teadlikkuse tõstmisse, seda vähem on vaja meil hiljem investeerida probleemide lahendamisse,“ ütles KIK- i juhatuse liige Lauri Tammiste selgituseks, miks KIK koolikonkursi projekti oluliseks peab.
Konguta koolis oli iga konkursipäev täis erinevaid nutikaid tegevusi energiasäästuteemal. Kaasatud olid kõik - kooliõpilastest kuni vallaelanikeni välja, sest kooli tegemised said kajastuse ka Valla ajalehes. Koostati ühiselt keskkonnahoidu ja säästmist käsitlev ajaleht, mida sai lugeda virtuaalselt. „Säästukas“ kajastas nippe ja kavalaid võtteid, kuidas energiat säästa, kuidas paberit kokku hoida. Toimus teadlaste öö, kus osalesid ka lapsevanemad, kelle säästmisteadmisi testiti Kuldvillaku võistluse raames. Nädala jooksul tulid ühel päeval kõik õpilased kooli rohelises,  tehti jäätmetest kunsti ja külastati teadmiste täiendamiseks Ahhaa keskust. Kõikide  tegevustega on võimalik tutvuda kooli blogis: http://puhasmaailm.blogspot.com/
Antsla Gümnaasiumi 8nda klassi aktiivgrupp kaasas terve kooli säästma toitu, koguma taarat, vanu patareisid ja tehnikat. Kõik kogutud kraam loeti üles, seal hulgas ka toidujäätmed, mida tekkis säästunädala jooksul 26 liitrit. Lisaks kutsuti üles säästma ressursse nagu kriit, paludes mitte tahvlit ilmaasjata sodida. Lapsed tutvusid küttesüsteemi automaatikaga ja veekraanide optiliste andurite olulisusega vee säästmisele. Kirjutati luuletus „Säästa ja vabane“. Nädala jooksul toimunud sündmusest saab ülevaate blogis: http://agloodus.blogspot.com/
Võsu Keskkoolis korraldati plakatite konkurss, kus õpilased ja õpetajad pidid tegema plakati, millel olid nende ideed, kuidas nad saaksid säästa energiat ja loodust. Lisaks koguti ajakirju, ajalehti ja vanu riideid, millest tehti kooli koridoridesse toolid. Kooli pandi üles taara kogumiskastid ning selle täitumisel viiakse pudelid kokkuostu. Koguti jäätisepulki, vanu CD-plaate ja WC-paberi rulle, millest tehakse kooli jõulukaunistusi.
Energiasäästunädala koolikonkursi eesmärk on innustada väikesi algatusi ning panna lapsi energiasäästu teemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. Konkursil osales 16 kooli 7  maakonnast, kes kaasasid 60 erineva keskkonnateemaliste tegevustega kokku ligi 2000 noort. Osalenud koolide kokkuvõtetest valis žürii, kuhu kuulusid Veiko Kaufmann, Evelin Oras ja Kristo Elias, välja 6 parimat. Parima teavitaja väljaselgitamisel sai määravaks originaalne lähenemine, tegevuste laiapõhjalisus, st kui palju inimesi oli kaasatud ning kaalu andis ka laste panus ürituste korraldamisesse. Fotogaleriid üritusest ja laste töödest näeb siit.
Koolikonkurss oli korraldatud Energiasäästunädal raames. Energiasäästunädala eesmärk on tõsta eestimaalaste teadlikkust energiasäästu võimalustest ja motiveerida inimesi reaalsetele tegudele. Energiasäästunädal 2013 raames toimus enam kui 50 erinevat ettevõtmist (koos külalistundidega ulatus ettevõtmiste arv 65ni). Täna lõppeva Energiasäästunädala kandepind oli laiem, kui eelmistel aastatel – üritusi toimus lisaks Tallinnale ja Tartule ka Jõgeval, Kuressaares, Türil, Pärnus, Põlvas, Otepääl, Rakveres, Raplas, Viljandis ja Võrus. Kogu nädala tegevustest saab ülevaate www.energiatark.ee  ja koolikonkursi infoga on võimalik tutvuda www.kik.ee  .
Koolikonkursi eestvedaja on SA KIK. Toetavad Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tallink, SEBE, Jääaja Keskus, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Seikluspark, Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja ning Teaduskeskus Ahhaa.
Energiasäästunädalat korraldavad Tartu Regiooni Energiaagentuur, KredEx, Eesti Energia, Eesti Korteriühistute Liit, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Säästva Eesti Instituut, Tartu Teaduspark, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Swedbank.

No comments:

Post a Comment