Pages

Wednesday, November 18, 2020

Rahvusvahelise sallivuspäeva tähistamine: Koolimaja kallistamine

Rahvusvahelise sallivuspäeva tähistamine: Koolimaja kallistamine (Autor: Monica Kõivisto)

 Aastal 1995 kuulutas UNESCO 16. novembri rahvusvaheliseks sallivuspäevaks. Selle päeva eesmärgiks on rõhutada erinevate väljendusviiside, rahvaste kultuuride, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ja väärtustamise tähtsust. Tähistades sallivuspäeva julgustame sallivust ja austust erinevate inimeste vahel.

Antsla Gümnaasiumi KiVa-meeskond kutsus kogu kooliperet seda päeva tähistama suure sõprusringina. Õpilased ja õpetajad, koristajatädid ja remondimehed, kokad ja tugiisikud – kõik kogunesid hommikul kooliõuele. Peale direktori avakõnet sallivusest ja üksteise hoidmisest moodustati koolimaja ümber nn koolimaja kallistamise ring. Üksteisele öeldi häid sõnu ning lehvitati rõõmsalt taevas lendavale droonile. Seejärel jätkati rõõmsal meelel koolipäeva.
No comments:

Post a Comment