Pages

Sunday, November 1, 2020

"Puhta vee ABC"

Puhta vee ABC (Autor: Ülle Anier)

 

Keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild viis läbi 29.10.20 õppeprogramm "Puhta vee ABC" Loeng oli mõeldud 5.a ja 5.b klassidele.

Programmi eesmärk oli tutvustada vee kasutamise ja säästmise võimalusi nii koolis kui ka kodus. Loengu osas anti ülevaade vee tekkimisest, kasutamisest, puhastamise võimalustest ja vajalikkusest.
Arutleti säästliku veetarbimise üle. Analüüsiti inimtegevuse mõju vee puhtusele ning võimalusi veereostuse ennetamiseks.

Tegevused, mida õpilased nendes tundides tegid olid: loeng, vee maitsmise test, paar lihtsat katset veega, veetilga rändamise mäng, grupitöö säästliku veetarbimise teemal.   

No comments:

Post a Comment