Pages

Wednesday, December 11, 2019

Jõululabor

11. detsembril avanes  Antsla Gümnaasiumi kaheksanda klassi õpilastel võimalus osaleda TÜ Teaduskooli Uurimislabori "Jõululabor" töös. Sellise õppevormi  eesmärgiks oli äratada õpilastes huvi loodusainete ja -teaduse vastu ning motiveerida huvilisi rohkem tegelema loodusainetega.
Kolmetunnise praktikumi käigus õpilased õppisid valmistama säraküünlaid. Esimese praktikumi pooles oli oluline osata lugeda juhendi teksti ning kuulata juhendajat. Praktikumi  teises pooles püüti leida võimalus jõuluehte peitmiseks vedelikku, nii et seda peolaual näha poleks. 
Praktikumi teises pooles tuli õpilastel kasutada oma  matemaatilisi oskusi nurkade mõõtmisel. Keemia poolelt said õpilased teada, millistest ainetest säraküünlad koosnevad ning said uusi oskusi laboris töötamise jaoks. Füüsikas tuletati meelde valguse peegeldumise ja murdumise seaduspärasused.
Peale tõsist tööd laboris sai vaadata teadusteatrit "Valgus ja värvid". Lisaks paljudele valgusefektidele sai seal ka katsuda külma valgust ja näha maagilist rohelist kaminaleeki.
Osa uurimislabori valminud säraküünaldest annetasid õpilased meie kooli traditsioonilise heategevuslaada oksjoni jaoks.
Täname Antsla valda, kes aitasid õppekäigu sõitu rahastada. Erilised tänuavaldused Uurimislabori  eestvedajatele ja juhendajatele. 

No comments:

Post a Comment