Pages

Wednesday, December 12, 2018

Rööpühendus

Katse : Rööpühendus
Vahendid:
* vooluallikas 4,5 V patarei
* kaks alusel elektritarvitit-pirni
*juhtmed
* kolm voltmeetrit
Katse kirjeldus
Vooluringi on ühendatud rööbiti kaks elektritarvitit. Iga tarbijaga on ühendatud voltmeeter, samuti on kolmas voltmeeter ühendatud vooluallikaga. Katse tulemustest selgus, et kõikides tarvitites ja vooluallika otstel oli pinge ühesugune.  
Järeldus: Seega leidis teooria kinnitust, et rööpühenduse korral on kõikudes elektritarvites pinge ühesugune.


No comments:

Post a Comment