Pages

Monday, February 1, 2016

Magneesiumi põlemine

7. klass õppis  loodusõpetuses perioodilisustabeli kasutamist. Tutvuti erinevate keemiliste elementide sümbolitega. Samuti käsitlesime  meile kõige tuntumat nähtust põlemine, mille toimumiseks on oluline hapniku olemasolu. Keemilise reaktsiooni tulemusena on saadusteks oksiidid.  
Praktilise töö käigus uurisime lihtainete põlemisreaktsioone. Lähemalt uurisime magneesiumi ja raua põlemist.


No comments:

Post a Comment