Pages

Wednesday, January 27, 2016

Teaduslahing

28. jaanuaril osalesid meie kooli õpilased Teaduslahingu eelvoorus Võru Kesklinna koolis.  Teaduslahing on võistlus koolinoortele, mis toob õpilased põnevasse loodus- ja täppisteaduste maailma. Igapäevaelus ette tulevatele probleemidele ja teaduslikele küsimustele pannakse käed külge ning leitakse läbi katsetamise ja meeskonnatöö lahendus. Võistlusel osalevad 7. – 9. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. Huvitavaid ülesandeid lahendasid Hanna Hillak(9.a), Marieta Ruusa(9.a) ja Leana Kull(9,b). Kokkuvõttes seitsmes koht, mille tulemusega jäävad mõlemad osapooled rahule. Kokku 100 minuti jooksul õpilased lahendasid viis ülesannet.
Origaami ülesande eesmärk oli mõõta paberi abil veekogus. Selleks tuli etteantud juhendi järgi voltida veepomm ning see täita veega. Järgmise etapina tuli arvutada veepommi ruumala korrutades omavahel kõik küljed. Anuma ruumala määramiseks täideti oma volditud origiaami veega ning korduvate katsete tulemusena saadi teada nõu maht.
Kanalisatsioonitoru ülesande eesmärgiks oli selgitada mida kõike tuleb arvestada, kui soovitakse et kanalisatsioon toimiks korrektselt.  Ülesanne koosnes kahest etapist joonisega tutvumisest ning arvutamisest ja küsimustele vastamisest.
Sammaltaimede määramise ülesande esimeses osas tutvuti  sammaltaimede kirjeldusega, ning selle põhjal määrati grippkottides olevad taimed. Protokollilehel kirjutasid õpilased  iga numbri taha taime eesti ja ladina keelne nimi. Pärast teise osa sooritamist, määramist ja vastuste märkimist protokolli, eemaldati  Lainjas kaksikhammas Dicranum polysetum grippkotist ja valmistati sellest herbaarleht.

Valguse ülesande eesmärk oli mõõta erinevate pakkematerjalide läbipaistvust ning mõista õige pakkematerjali valiku vajalikkust ja keskkonna valgustatust. Laual olid  erinevaid materjale (roheline, pruun ja läbipaistev pudel, võipaber, foolium, pärgament ehk küpsetuspaber, kilekott), LED-lamp. Õpilased mõõtsid   luksmeetriga   ruumi valgustatust, LED-lambi võimet valgustada ning ette antud materjalide valgusläbivust.

Kompamise ülesandes õpilased määrasid õhupallides olevad ained kompamise abil.Ülesande eesmärgiks oli  selgitada, kui olulised on inimese meeled hindamaks toitu ja meid ümbritsevat keskkonda.
Iga ülesande juures täitsid õpilased protokollid koos tulemuste ja kirjeldustega, mis läksid hiljem hindamisele.
Kokkuvõttes seitsmes koht, mille tulemusega jäävad mõlemad osapooled rahule.

No comments:

Post a Comment