Pages

Friday, April 17, 2015

Kohtumine vilistlase Kaido Tammeveskiga

17. aprillil pidas vilistlane Kaido Tammeveski loengu teemal elektrolüütkatalüütilised protsessid ja elektrokeemiline kineetika.

  Kaido Tammeveski teadustegevus on seotud peamiselt elektrokatalüütiliste protsesside ja elektrokeemilise kineetika uurimisega ning tema  lemmikreaktsioon on olnud hapniku elektrokeemiline redutseerumine. Uudsete katalüsaatormaterjalide väljatöötamine selle reaktsiooni jaoks, mis oleks alternatiiviks kallihinnalisele plaatinale, on suure tähtsusega probleem kütuseelementide arenduses. Samuti on Kaido Tammeveski  intensiivselt tegelenud pindade keemilise modifitseerimisega ning modifitseeritud elektroodide elektrokeemiliste omaduste uurimisega. Viimasel ajal on  pakkunud suurt huvi grafeenil põhinevate materjalide valmistamine ja nende elektrokatalüütilise käitumise uurimine. Kaido Tammeveski  ja tema juhitava uurimisrühma töö tulemusel on praeguseks avaldatud juba üle 80 teadusartikli, mis on pälvinud elektrokeemiaringkondades märkimisväärset tähelepanu – neile on viidatud ühtekokku enam kui 1800 korda. Töö eest selles valdkonnas tunnustati Kaido Tammeveski panust Eesti teadusesse 2014. aastal riikliku teaduspreemiaga keemia ja molekulaarbioloogia alal.
Loengust said õpilased juurde uusi teadmisi ning kinnitust,et koolis õpitud tarkused tulevad alati kasuks. Samuti tuleb elus ära kasutada kõik huvitavad võimalused, mis pakutakse.


No comments:

Post a Comment