Pages

Tuesday, April 14, 2015

Lõiming "Õhk ja selle koostis"

Õpetajad:
Maire Puhmas
Kalle Jürgenson 
Marietta Lõo
Klass: 8.a
Käesolevas tunnis lõimiti keemiat, füüsikat ja geograafiat. Geograafia poole pealt korrati üle, mis iseloomustab õhu liikumist. Paaristööna õpilased analüüsisid kliimadiagrammi.

Keemiaõpetaja pani õpilasi ja kaaskolleege nutimaailmas õhu koostise kohta kordavat testi lahendama Kahoot keskkonnas. Õpilastele meeldis ja külalised said uue kogemuse võrra rikkamaks.Füüsika poole pealt uuriti õhurõhu olemust läbi praktilise töö. 
Väljaspool anumat rõhub vedeliku pinnale õhk. Kuna vedelik annab temale avaldatava rõhu igas suunas muutumatult edasi, siis mõjub samasugune rõhk ka torus olevale vedelikusambale alt üles. Muidu voolaks toru sees olev vedelik ju kõik välja. Torus olev vedelik surub sellele vastu kogu oma raskusega, avaldades rõhku p= ρhg. Vedelik püsib torus tasakaalus (ei voola ei sisse ega välja), kui õhurõhk on võrdne torus oleva vedelikusamba rõhuga.Õhurõhu olemuse uurimine

Õpilased ja külalised

No comments:

Post a Comment