Pages

Sunday, February 16, 2014

ÜleriigilineVII muusikaolümpiaad Tallinnas

15. veebruaril tomus muusikaolümpiaadi lõppvoor Taliinnas. Meie kooli esindas vanemast rühmast Elis Kannimäe. Juhendaja õpetaja Eda Hirson. 
Tulbid kaasaelajad
(Allikas: Eda Hirsono fotod)

Eda Hirson koos Elis Kannimäega. Edukas duo.
(Allikas: Eda Hirsono fotod) 


No comments:

Post a Comment