Pages

Tuesday, February 11, 2014

3. klass vooluringiga tutvumas

4. veebruaril loodusõpetuse tunnis 3. klassi õpilased tutvusid vooluringiga,
Tunni eesmärgid olid:
1) uurida, millest koosneb üks lihtne vooluring
2) proovida ise kokku panna vooluring
3) õpilaste käelise oskuse arendamine
Rõõm oli näha särasilmseid ja tegusaid õpilasi tegutsemas. Õpilased said ise loovalt läheneda ning selle  tulemusena valmisid huvitavad vooluringid.
No comments:

Post a Comment