Pages

Tuesday, August 30, 2022

Koostööpäev

 Töörühmad maailmakohviku meetodil: puudumised, liikumine, töötoad, kolimine, karjääriõpetus ja koostöö kohalike ettevõtetega, õpetajate ühisüritused.

No comments:

Post a Comment