Pages

Monday, June 3, 2019

Väikeste Professorite Lõimingupäev 2019

Väikeste Professorite Lõimingupäev 2019 (Autor: Piia Mandli)


Iga laps on omaette väike uudishimulik professor, kellele meeldib õppida ise katsetades ja avastades. Üks asi on omandada teadmised koolipingis õpetaja juhendamisel raamatut uurides, kuid teine, veelgi olulisem, on osata saadud teadmised praktiliselt ellu viia.
Selleks, et iga laps saaks enda teadmised ja oskused proovile panna, on Antsla Gümnaasiumi I kooliastme õpetajad juba mitu koolikevadet korraldanud Väikeste Professorite Lõimingupäeva. See on õuesõppepäev, kus  tegutsetakse meeskondadena. Igas meekonnas on esindatud lapsed 1.- 3. klassini. Proovile pannakse mitte ainult aju kõvakettale salvestatud teadmised ja kehaline osavus, vaid ka tolerantsus, abivalmidus, märkamisoskus ja teised igapäevaelus olulised inimlikud omadused. Sel aastal toimus see tore üritus 23. mail kooli staadionil. Osalema olid kutsutud ka Osula, Kuldre ja Urvaste kooli meeskonnad.
Suurele maa-alale oli paigutatud 18 erinevat tegevuspunkti, mis tuli kõigil meeskondadel ühiselt läbida. Lõimingupäeva tegevuste vahele mahtus ka koolilõuna värskes õhus.
Tegevuspunktide temaatika oli väga lai.
Tehnoloogiapunktis sisestas iga laps õmblusmasinasse oma nime, et masin saaks valmis tikkida nimesildi, mille sai rinda panna. Digipunktis meisterdati propeller ning programmeeriti see arvuti abil tööle, et end jahutada. Meditsiinipunktis oli vaja aidata päikesepiste saanud last ning olemasolevate vahenditega abistada jalahaavaga kaaslast. Kalapüügipunktis kasutati ainetundides omandatud teadmisi. Keskkonnapunktis sorteeriti prügi ning põhjendati oma valikuid. Ettevõtluspunktis oli vaja korrigeerida pere eelarve. Loovuspunktides tegid meeskonnad mitmeid inimpüramiide, kostüümides dramatiseeringuid ning komponeerisid pille kasutades muusikapalasid. Liikluspunktides pidi teadma ohutu liiklemise tõdesid ja oskama neid praktiliselt kasutada nii jalgrattal kui jalgsi. Läbida tuli ka jalgrattal vigursõit. Meeskonnatööoskused pandi eriliselt proovile takistusrajal ja KiVa tegevuspunktides. Päästeameti punktis oli vaja osata reageerida tekkinud tulekahjule ning võimalus oli ise proovida tulekustutiga tule kustutamist. Lisaks aktiivsele liikumisele ja tegutsemisele tegevuspunktides oli esindatud ka eraldi spordipunkt, kus läks vaja kiirust ja osavust.
Et iga ülesanne saaks just meelepärase lahenduse, tuli osata teha oma meeskonnaga koostööd. Peab uhkusega tõdema, et meie lapsed on väga nutikad, leidlikud, koostöövalmid, loovad, sõbralikud ja sportlikud. Kuuetunnine tööpäev möödus linnutiivul. Palav päev täis õppimist ja tegutsemist sai toreda jahutava punkti, kui päästemeeskond lastele vihmasaju korraldas.
Suur-suur aitäh meie abilistele:
Keskkonnaamet ja Margit Turb; Hauka Veloklubi ja Romet Niilus, Mairon Niilus, Paul Pruuli; Maanteeamet ja Kerli Tallo; Lõuna regiooni Antsla päästekomando ja Andrus Niilus, Marek Käst, Aivar Hera, Rauno Rätsep, Talis Susi; Antsla Noortekeskus ja Eerika Lääts; Urvaste Noortekeskus ja Lilian Kasak; TIKITARE ja Helen Vettik; treener Anti Saarepuu; INNOVE Võru Rajaleidja keskus ja Merike Mägise; Antsla KSK ja Veiko Veski, Tarvo Treimuth; Antsla Apteek – Eliko Musting; Võrumaa Noored Kotkad ja Kodutütred ning Aire Reiljan, Piia Mandli, Triine Beate Tagamets, Kristel-Elis Siidra, Berta Varik, Kaur Reinhold, Robert Kuus; Antsla Gümnaasium ja Lea Kukk, Tiit Raud, Helina Kuusk, Kaire Niilus, Marietta Lõo, Kristina Kiidron, Urmas Soonvald, Tiina Kübarsepp, Mirvet Kulberg, Ly Raudsepp, Eve Sarapu, Luule Kuusik, Talvo Kont, Urmas Kiidron, Ülle Roosimaa, Liivia Rebane, Tõnu Ingver, Virge Niilus, Janek Joab, Jüri Kiidron, Ene Laud, Eve Kähr, Janelle Pärna, Armando Ots, Sten Somelar.


No comments:

Post a Comment