Pages

Thursday, May 30, 2019

KIVA kevadmäng


KIVA kevadmäng  (Autor: Monica Kõivisto)

7. mai hommikul oli taevas süngelt hall ning maapind oli märg terve öö kestnud vihmasaju tõttu. Eelnevad kevadpäevad olid olnud vihmased ja vilud. Veidi enne KiVa kevadmängu tuli aga pilve tagant välja päike nagu Antsla Gümnaasiumi tellimusel!
KiVa kevadmäng oli esimene sellelaadne ja sellenimeline.
Mängima olid oodatud 4.- 6.klassi õpilased. 
Peale lõunat koguneti kooliõuele, kus ürituse avasõnad ütles kooli direktor, et koolis mängimine oleks ikka ametlik ja juhtkond asja heaks kiitnud!
KiVa- meeskonnalt saadi juhised mängude nautimiseks ning üheskoos suunduti kooli staadionile. 
Alustuseks tegime kätest kinni hoides ühise suure sõpruseringi, et tunne oleks suur ja sõbralik! Ja siis- ei muud kui mängima!
Kümme tegevuspunkti/mängu olid nimetustega, mis on iseloomulikud ühele KiVa- koolile. Koolile, kus kõik tunnevad ennast hästi!
Mängude valikul oli silmas peetud koostöö arendamist läbi aktiivse liikumise. Vähem oluline ei olnud mängude valikul positiivne emotsionaalne laeng. 
Mänge viisid läbi nii klassijuhatajad, tugipersonal kui ka noored mängujuhid. 
Ürituse õnnestumisele aitas kaasa väga palju inimesi: mängijad, mängujuhid, KiVa-meeskond, fotograafid jne. 
Aitäh teile kõigile!


No comments:

Post a Comment