Pages

Thursday, April 11, 2019

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru õpilased Physicumis

11. aprillil avanes keemiaolümpiaadi Võru maakonna piirkonnavoorus osalenud õpilastel külastada Physicumi õpikodade laborit, kus Joanna Jõgela  juhendamisel uuriti anorgaanilise keemia huvitavamaid katseid. 
Esimeses katsed õpilased uurisid erinevate ainete vahelisi reaktsiooni ning tutvusid keemilise reaktsiooni  tunnustega. Viie reaktsiooni käigus tunnetati lõhna teket, märgati soojuse eraldumist,  vaadeldi sademe tekkimist, nähti värvuse vahetust ning gaasi eraldumist.
  
Teises katses tuli õpilastel määrata nummerdatud tilgapudelites olevad ained. Noortel keemikutel tuli kindaks määrata, millistes pudelites oli raud(III)kloriid, plii(II)nitraat, raud(II) sulfaat ja naatriumhüdroksiid.  Ainete tuvastamiseks olid etteantud lahused, mille abil sai teha vajalikud katsed. Lisaks oli välja toodud mõningate sademete värvused.

Kolmandas katses tuli määrata, millised ioonid asuvad etteantud lahustes. Selleks tuli taas läbi viia katsed erinevate ainete vahel. Vaadelda tuli erinevate sademete värvusi.

Joanna Jõegela selgitusi jagamas

ÕpetajadUudishimulikud vanemkeemikud
Teine katseTulemus

No comments:

Post a Comment