Pages

Wednesday, January 17, 2018

Tartu vangla külastus

10. jaanuaril üheksandikud külastasid Tartu vanglat ja tagurpidi maja. Õppekäigu eesmärgiks oli tutvuda vanglateenistuse  kui arenenud ja tänapäevase töökeskkonnaga tööandjat ning samas kujundada osalejates hoiakuid eetiliseks käitumiseks lähtuvalt üldinimlikest väärtushinnangutest.

No comments:

Post a Comment