Pages

Friday, June 2, 2017

Meenikuno raba

25. mail Antsla Gümnaasiumi suundusid õppima Meenikonno rappa projekti "Tuleviku talendiks läbi praktika".
Kogu õppepäeva eesmärkideks oli:
1) õppida, miks muutuvad rabas värvid esimeste öökülmadega.
2) õppida tundma raba, kui elukeskkonda, soode teket (madalsoo, siirdesoo, raba), kes seal elavad, soode tähtsust, taimestikku, loomastikku, turba eripära ja selle kasutamist.
3) toims kohalike ja globaalsete olude seostamine.
4) õppida mõõtma temperatuuri erinevate pinnaste kihtides
5) õppida seostama koolis õpitut teoreetilisi teadmisi praktikaga
 Liipsaare metsaonni poolsemas servas asuvast tornist vaatlesime  võrdluse eesmärgil soo erinevaid arenguastmeid ning nende kooslustega seotud organisme. Retke käigus õppisime  tundma rabale ja soole iseloomulikke taimi. Toimusid praktikumi tunnid, kus õpilased saavad teadmisi rabas elavatest lindudest ja selgrootutest


Triin Anier segitusi jagamas

No comments:

Post a Comment