Pages

Monday, March 13, 2017

Kaheksandikud ERM-s

10. märtsil külastasid  kaheksandikud Eesti Rahva Muuseumi. Rohkem aega pühendaaime näitusele "Uurali kaja", mis pälvis sel aasta ka 
Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel "Uurali kaja" saime vastused põnevatele küsimustele soome-ugri rahvaste kultuuriliste ja mõtteilma seostest, aga ka keelte ja geenide kohta. Samuti andis väljapanek põgusa ülevaate soomeugrilaste tänapäevasest olukorrast.
Näitus on pühendatud soome-ugri omariikluseta põlisrahvastele, kes asustavad hiiglaslikku maa-ala Euraasia põhjaservas Skandinaaviast ja Läänemerest Taimõri poolsaare ja Jenissei jõeni Siberis. Soomeugrilaste asuala ulatub lõunas paiguti Doonau ja Volga keskjooksuni. Näituse keskne idee põhineb naiste ja meeste igapäevaste tegemiste ja maailmamõistmise erinevuste mängul. Näitusel kujutatakse soome-ugri naiste ja meeste eluilma seoseid argitegemistes, elukäiguga seotud rituaalides ja rahvakunstis.
"Uurali kaja" keskendub soome-ugri rahvaste traditsioonilise elukeskkonna, tarbeesemete ja erilise maailmataju tõlgendamisele läbi naise ja mehe vastandlike ja samas ka harmooniliste vaatepunktide. Väljapanekul saab tutvuda umbes kümnendikuga soome-ugri esemekogust, süüvida selgitustesse, uurida erinevaid kaarte, mängida mänge, nautida soome-ugri rahvaste lugudel põhinevaid animatsioone ja vaadata videolõike nende rahvaste tänapäevasest elust. Nii suurt soome-ugri näitust pole Eesti Rahva Muuseumis kunagi varem korraldatud. Ekspositsiooni keskendumispunktideks on ühelt poolt soomeugrilaste elupaigad koos ümbritsevaga (komi tare, udmurdi ait, karjala saun, saami koda, handi metsalaager) ja teisalt mitmesugused rituaalid (täisealiseks saamine, pulmad, esivanemate mälestamine).
Lisaks saab näha soome-ugri rõivaid, tarbeesemeid ja tööriistu. Hindamatum osa soome-ugri esemetest on kogutud ERM-i saja aasta eest, mõned eksponaadid pärinevad aga lausa 19. sajandi algusest. Soome-ugri kultuuri arhailisuse hõng on näitusel põimitud üllatava disainikeele, ruumikujunduse futuristliku ja samas kultuuritundliku lahenduse ning kirgliku esteetikaga.

No comments:

Post a Comment