Pages

Thursday, December 8, 2016

Riigikogu külastus

Antsla Gümnaasiumi  8. ja 9. klassid külastasid 7. detsembril Riigikogu ja Tervishoiun muuseumi Tallinnas. Õppekäigu esimeseks  eesmärgiks  oli tutvuda Riigikogu töö korraldusega ning saada ülevaade Toompea lossi ajaloost. Teiseks eesmärgiks oli tutvuda Tervishoiu muuseumis inimese organismi töö talitlusega ning mõista meie sees toimuvaid protsesse. Kogu õppekäigu visiooniks oli õpilastele kinnistada kooli tundides õpitut ning näidata reaalselt toimuvaid protsesse.

Päev algas jalutusega Stenbocki majja, mille käigus oli teejuhiks Google Mapps. Stenbocki majas võttis meid vastu riigikogu liige Hanno Pevkur, kes tutvustas maja ning andis ülevaate valitsuse töökorraldustest.

Päeva liikumisvahetunniks oli meil  ronimine Pika Hermanni torni. 217 trepiastet üles ja alla kitsastes tingimustes oli elamus omaette. Ülevalt avanes suurepärane vaade Tallinna linnale. Riigikogu hoones võttis meid vastu Liina Kersna, kelle reipus ja energilisus vedas grupi kohe edasi liikuma.  Saime vaadata Riigikogu infotundi ning tutvuda riigikogu liikmete töö korraldusega. Kogu grupp lõuna möödus maitsva pasta söömisega.

Tervishoiu muuseumis giidid andsid meile ülevaate näitustest. Vaatlesime ja uurisime inimese elu erinevaid etappe. Tutvusime organismi ehitusega sügavamalt ning saime ülevaate tervishoiu ajaloolisest arengust.

Kogu grupp tänab riigikogu liikmeid Liina Kersnat ja Hanno Pevkuri meeldiva vastuvõtu eest. Samuti täname koostöö eest teisi aineõpetajaid ja lapsevanemaid.

No comments:

Post a Comment