Thursday, September 15, 2016

Keemiast

8. klass alustas keemia õpinguid laborinõude tutvumisega. Samuti selgitati ohutusnõudeid, mida tuleb keemia tunnis järgida.
Järgmistel tundidel tutvusime reaktsiooni tunnustega.

Praktika kinnitas õpitud teooriat.

No comments:

Post a Comment