Pages

Thursday, September 10, 2015

Mõõtmine

Mõõtmine on võrdlemine pikkusühikuga. Igal füüsikalisel suurusel on olemas: 
1) tähis
29 ühik
3) väärtus
Loodusõpetuse tunnis mõõtsid õpilased kriidi pikkust ja läbimõõtu. Mõõdetud kriidi peenestasime nuia abil uhmris. Järgmisena uurisime kriidi lahustumist vees. Vedeliku ruumala mõõtsime graduleeritud keeduklaasiga.(nõu, millel on olemas külje peal mõõteskaala). Õpilased said tegevuse käigus arendada oma käelisi ning matemaatilisi oskuseid. No comments:

Post a Comment