Pages

Tuesday, September 16, 2014

Antsla TV uudised

Käesoleval õppeaastal alustas tegevust Antsla TV uudised Mari Vijardi eestvedamisel. Saated on olnud sisukad ja meeleolukad. Jääme põnevusega ootama järgmisi.
Esimene saade


No comments:

Post a Comment