Pages

Tuesday, June 10, 2014

Põhikooli valikaine eksam

Täna toimub põhikooli õpilastel viimane eksam. Selle aine said õpilaed ise valida, milles nad end tugevalt tunnevad. Jõudu ja edu neile.

No comments:

Post a Comment