Pages

Monday, May 5, 2014

Metsaviktoriini tulemusi

Metsaviktoriin

Metsaviktoriinile registreerus tänavu rohkem klasse kui mullu – 906 klassi 209 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 9196 õpilast.
Teist aastat vastasid nooremad ja vanemad õpilased eraldi küsimustekomplektidele. Tagasiside näitab, et paljud algklassid käivad ka loodusest küsimustele vastuseid otsimas. Viktoriini tegijatele teeb see muidugi suurt rõõmu. Et viktoriinist looduse tundmaõppimisel veel rohkem kasu oleks, said tänavu õigete vastusevariantide kõrval kodulehele üles kõigi fotoküsimuste vastusevariantide nimetused ja mõnele vastusele lisasime ka selgitavad kommentaarid.

Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet. Kõigile vähemalt 75% maksimaalsest punktisummast saanud õpilastele ja samuti klasside juhendajatele saadame kooli metsaviktoriini meenena RMK sirvilauad, millest saab metsa- ja rahvatarkusi lugeda ning ka ise oma metsamõtteid ja tähelepanekuid kirja panna.  
 Klass
Koht
Juhendaja
7.a
169
Maire Puhmas
8.b
192
Maire Puhmas
9.a
206
Maire Puhmas
7.b
253
Maire Puhmas
8.a
279
Tiiu Laane
9.b
292
Maire Puhmas
Gümnaasiumi tulemused

Koht
Klass
Juhendaja
22
12.b
Maire Puhmas
36
11
Maire Puhmaas
42
10
Maire Puhmas
50
12.a
Maire Puhmas


 


Metsaviktoriini õiged küsimused ja vastused


No comments:

Post a Comment