Pages

Monday, December 9, 2013

Lahuse valmistamine

9. detsembril loodusõpetuse tunnis õppisime 7. klassiga lahust valmistama.
Tunni eesmärkideks olid:
1) korrata üle lahuse teemaga seotud olulised terminid
2) uurida aine lahustumist mõjutavaid tegureid
3) arendada õpilaste praktilise töö tegemise oskust


Saime uusi teadmisi uues mahus
praktilise tööna  valmis huvitav lahus.
Töödeks kulus kaks kilo soola
mõni lahus nägi välja kui coca-cola.Sissejuhatus järgmisse teemasse "Liikumine"


No comments:

Post a Comment