K-9

Mängud
Oksüdatsiooniastmed(Autor: Katrin Soika)

Lihtsamate reaktsioonivõrrandite koostamine ja tasakaalustamine

Hapete nimetuse tabel

pH määramine universaalindikaatorpaberiga

Keemilised ained igapäevaelus (Autor:

Oksiidid
 Happed
                       
Alused
                    


                              

Neutralisatsioonireaktsioon


Aine hulk


Mädanemine ja kõdunemine

Vee karedus

Kütuste põlemine


Struktuurvalemid


No comments:

Post a Comment