K-8

Keemia 8. klass
Esimese kontrolltöö materjalid 2015
Ainete eraldamine (Autor: Martin Saar)
Lahuse protsendiline koostis (Autor: Marietta Lõo)
Kordamine- lahuse protsent (Autor: Marietta Lõo)
Keemilise reaktsiooni tunused (Autor: Marietta Lõo)
Lahus. Lahustuvus (Autor: Katrin Soika)
Kordamisküsimused 2015 november (Autor: Marietta Lõo)

Laborinõud ja ohutusnõuded

Keemilised ja füüsikalised nähtused


Lahus

Teise kontrolltöö materjalid 
Molekulmassi arvutamine ja elemendi protsendiline sisaldus ühendis
Oksüdatsiooniastme määramine
Oksüdatsiooniaste( Autor: Katrin Soika)
Põlemisreaktsioonid (Autor: Helen Kaljurand)
Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained  (Autor: Helen Kaljurand)
Oksiidid ( Autor: Katrin Soika)

Töölehed, mängud ja mudelid 
Reaktsiooni tunnused
Mäng "Keemilised elemendid"
Mäng Keemilised elemendid (Autor: Marietta Lõo)
Keemiline side
Videod
Reaktsiooni tunnused

Ioonid

Hapnik
Hapniku tõestamine hõõguva pirru abil

Söe põlemine hapnikurikkas keskkonnas


Hapnik ja õhk(Autor: Sirje Lahemaa)

Ha


Vesinik
 
Pihused

Happed(Autor: Sirje Lahemaa)No comments:

Post a Comment