Pages

Sunday, October 2, 2016

Veeselgrootuid püüdmas ja määramas

Mihklipäeval Antsla Gümnaasiumi 8. klassid võtsid oma liikumise suuna Võrtsjärve õppekeskuse poole. Eesmärgiks oli tutvuda veeselgrootute eluviisidega, õppida neid püüdma ja määrama. Õppepäeva esimene pool algaski veeselgrootute püügiga tiigist.
Õpitulemus: Oskab kasutada binokulaari, kirjeldada veeselgrootute uurimist, tüüpilisemaid liike ja nende tunnuseid, kohastumusi eluks vees.
Õppetöö algas veeselgrootute ja püügimetoodika tutvustamisega. Järvemuuseumi juures suundusime mööda matkarada tiigi juurde. Juhendaja näitas fotodelt tiigiloomi, kuidas neid ära tunda ja millise eluviisiga need on. Samuti näidati ette, kuidas töövahendeid loomade uurimisel kasutada ja anti juhised veeohutuseks.

 Õpilasrühmadele jagati  töövahendid ja töölehed ning juhendaja ja õpetaja  aitasid õigete metoodikate kasutamisel. Määramiseks oli  igal rühmal piltmääramise lehed ja kogu grupi peale suur määramistabel, kust saab tulemusi kontrollida. Rühmatöö tulemusena täideti töölehed. Peale püüki vaadati  ühiselt püütud loomad üle ja osad võeti binokulaariga uurimiseks kaasa.  Kogu protsess pakkus elevust osalejatele. Omaette põnev tegevus oli neid kindlaks teha määrajate abil. Ilm soosis askeldamist tiigi kaldal. Õpilased said lihvida oma rühmatöö tegemise oskusi.

Õpilastel avanes lisaks veel võimalus tutvuda erinevate Võrtsjärve kaladega. Nii mõnigi julge sai angerjat käte vahel hoida.

Kahe tunnise püügi ralli järel tehti energia paus. Puhati  ennast välja ning asuti uurima oma varandust binokulaariga.  Päeva teine pool algas juhendaja Anu Metsari käe all. Uuriti  oma veeselgrootuid binokulaariga, mis võimaldas  neid suuremalt näha. Vaadeldi  Petri tassil olevaid  selgrootuid ning joonistati nähtud pilt  paberile. Omaette põnevust pakkus katse, kus veeselgrootule alkoholi anti, mille tulemusena eluka südametöö aeglustus.   Õpilased said teada, et alkoholi tarbimise tulemusena elusorganismi südametöö sagedus väheneb.
Päeva lõpus õpilased tutvusid limuste eluviisidega. Õpiti neid vaatlema ning rühmitama ühiste tunnuste alusel.
Kogu õppepäev oli tihedalt lõimitud erinevate õppeainetega. Kõige esimese otsa lahti tegi geograafia. Bussi peal kohe algas nutividinates otsimine, kus kohas Järvemuuseum asub. Teatepulga võttis üle matemaatika, kus hakati  arvutama palju aega võiks bussil sinna minekuks kuluda. Tiigi juurde jalutamisega ning selgrootuid püüdes,  töölehti täites ja määrajaid kasutades puututi kokku inglise keele ja eesti keele rakendamise oskusega. Binokulaariga töötades tulid kasuks teadmised keemiast ja füüsikast. Bioloogia seisukohalt oli oluline selgrootute määramine, nende eluviiside tundma õppimine ning tutvumine välisehitusega.

Kogu õppepäeva jäid meenutama positiivsed emotsioonid ning saadud laialdased teadmised.
No comments:

Post a Comment