Pages

Thursday, September 15, 2016

Keemiast

8. klass alustas keemia õpinguid laborinõude tutvumisega. Samuti selgitati ohutusnõudeid, mida tuleb keemia tunnis järgida.
Järgmistel tundidel tutvusime reaktsiooni tunnustega.

Praktika kinnitas õpitud teooriat.

No comments:

Post a Comment